Mis on virtuaalreaalsus? Aga liitreaalsus?


november 16th, 2018

VR, või virtuaalne reaalsus, on vaid lühikese aja jooksul saanud hoopis laiema tähenduse, kui seda oli esialgne teaduslik fiktsioon.
Tänapäeval leiab seda üha enam ka tavapärastesse tarbimisseadmetesse kanda kinnitamas.

Nüüd, kui VR-tehnoloogia on kõikjal, võib teil tekkida küsimusi, et mis on virtuaalreaalsus, milline on virtuaalreaalsuse tulevik, mis on liitreaalsus, kui ulatuslik on virtuaalreaalsuse kasutamine Eestis ja mitmed teised põnevad mõtted.
Just neile, ja paljudele teistele, küsimustele praegu üheskoos vastuseid otsima hakkamegi.

Virtuaalreaalsuse mõiste – mis asi on VR?

Virtuaalreaalsus (inglise keeles Virtual Reality, lühend VR) loob stimuleeritud keskkondi, kasutades selleks riist- ja tarkvaralisi vahendeid. Virtuaalreaalsus on tuntud ka teiste nimetuste järgi.
Nii võid kohata termineid nagu virtuaalne reaalsus, libategelikkus, virtuaalne tegelikkus, tehistõelisus, tehistegelikkus ja paljud teised.

Kõige lihtsam on seda seletada ehk läbi (ulme)filmide, kus näidatakse, kuidas inimesed ajas rändavad.
Virtuaalreaalsuse seadmed võimaldavad sul ära petta oma meeli ja panna end tundma, nagu viibiksid kusagil mujal.

Mis on liitreaalsus?

Liitreaalsus ehk rikastatud reaalsus (inglise keeles Augmented reality, lühend AR) on kombinatsioon reaalsest ja virtuaalsest keskkonnast. Seega, kui virtuaalreaalsus on tervenisti loodud arvutitehnika abil, siis liitreaalsusel on elemente ka päris maailmast. Näiteks viibid keskkonnas, kuhu on lisatud asju, mida seal tegelikult füüsilisel kujul olemas ei ole.

Virtuaalreaalsus vs. liitreaalsus

Lühidalt tuues veel võrdlusena siis liitreaalsuse puhul liidetakse reaalsele maailmale virtuaalseid
objekte, virtuaalreaalsus genereerib aga täiesti uue maailma.

Millised on virtuaalreaalsuse seadmed?

Virtuaalreaalsuse tajumiseks elementaarselt vajalikud vahendid on prillid ja peaseadmed. Sõltuvalt soovitavast kogemusest lisanduvad sinna ka puldid, andmekindad, spetsiaalsed mütsid ja muu vajalik tehnika, mis pakuvad kasutajale võimalust seda maailma maksimaalselt tajuda.

Virtuaalreaalsuse prillid

Kõige tuntumad vahendid tehistõelisuse tajumiseks on loomulikult virtuaalreaalsuse prillid. Need on ühtlasi ka kõige kasutatavamad ja kättesaadavamad tavatarbijale kodustes tingimustes. Hinnaklassid algavad paarikümnest eurost ulatudes suisa tuhandetesse. Loomulikult on viimaste puhul siis tegemist kordades võimekamate ning ehedamat kogemust
pakkuvate prillidega.

Millised on virtuaalreaalsuse kasutamise võimalused?

Enim rakendust leiab virtuaalreaalsuse kasutamine mängude maailmas. Selle suurusjärk jääb suisa veerandi ringi. Kuid tegelikult on kasutamise võimalused võrratult palju laiemad. Nii võib, ja võiks veelgi enam, leida virtuaalreaalsuse rakendamist õppetöös, meditsiini ja kosmose valdkonnas, arhitektuuris ja sõjaväes.
Kuid miks mitte ka igapäevaelus valides mugavalt omale reisimiseks sobivat majutust vaadates kohalikku eluolu läbi virtuaalsete prillide. Samuti uue kodu otsingul. Meil kõigil on ööpäevas 24 tundi, seega kodus arvuti taga loetud minutitega mitmeid kortereid „külastades“ hoiab kindlasti olulisel määral aega kokku.

Virtuaalreaalsuse kasutus Eestis

Ka Eestis on virtuaalreaalsus kasutusele võetud kaugelt enamates kohtades, kui vaid VR mängutubades. Nii võib leida selle tehnika kasutamist Tallinna Ettevõtlusameti poolt Tallinna tutvustamisel. Samuti erinevates õppeasutustes, et pakkuda õpilastele reaalse eluga sarnaseid olukordi. Üha populaarsemaks muutub ka ettevõtete endi ja nende tootevaliku tutvustused.

Kokkuvõtteks

Laenates klassikute väljendit – virtuaalreaalsus on tulnud, et jääda! Virtuaalreaalsus ei ole enam midagi uut. Seega leiab üha rohkem kasutamist ka igapäeva olukordades.
Nii on praegu just õige aeg selle maailmaga tutvust teha ja hakata piire kompama. Eraisikuna saad uute võimsate kogemuste osaliseks, ettevõtjale pakub see aga täiesti uut lähenemist senisele käsitlusele.
Ükski pilt ega sõna ei suuda nii palju edasi anda, kui seda teeb virtuaalreaalsusesse kuvatav toote või teenuse tutvustus.